W niezwykle podniosłej i bogatej formie dnia 14 września 2023 r. zainaugurowano obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły Średniej w Warcie. Na przestrzeni tych lat placówka zmieniała profile kształcenia, począwszy od Technikum Ekonomicznego, przez Zasadniczą Szkołę Rolniczą, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące, aż po dzień dzisiejszy, jako Powiatowy Zespół Szkół w Warcie.

Informujemy, że część oficjalna obchodów Jubileuszu Szkoły oraz

ślubowanie kadetów klas I mundurowo-policyjnych

odbędzie się na Stadionie Miejskim w Warcie.

Po wakacyjnej przerwie w dniu 4 września br. rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny i katechetyczny. Podczas oficjalnego apelu obecni byli szanowni goście: Tomasz Baliński - Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Agata Janiak - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie. Dyrektor Maciej Gałka przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił efekty prac remontowych zrealizowanych w trakcie wakacji. Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom i absolwentom za ogromny wkład pracy, aby szkoła wyładniała na swój Jubileusz 60-lecia. Pan Dyrektor przedstawił także nowych członków Grona Pedagogicznego:

4 września (poniedziałek)

godz. 8:30 - msza w klasztorze oo. Bernardynów w Warcie,

godz. 10:00 - apel w szkole i spotkanie z wychowawcami klas.