Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 miało miejsce 1 września 2022 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie. P.o. Dyrektor Maciej Gałka przywitał uczniów oraz przedstawił zmiany, jakie czekają ich w nowym roku nauki. W gronie pedagogicznym powitano nowych nauczycieli: Panią Hannę Jachowicz - matematyka, Pana Waldemara Gałkę - fizyka oraz Panią Donatę Biernacką - pedagoga specjalnego. Życzenia wielu sukcesów edukacyjnych złożył uczniom obecny na uroczystości Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Pan Tomasz Baliński.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW NOWYCH KLAS PIERWSZYCH

ODBĘDZIE SIĘ 25.08.2022 (CZWARTEK) O GODZ. 16:30.

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie

posiada

WOLNE MIEJSCA

w klasie liceum ogólnokształcącego

o profilu mundurowo-policyjnym i pedagogiczno-dziennikarskim

lub

w Szkole Branżowej I Stopnia

w oddziale wielozawodowym

Informujemy, że wyniki egzaminu 8-klasisty wprowadzają Szkoły pierwszego wyboru.

Wyników tych nie mogą wpisać sami Kandydaci.

Zaświadczenia z egzaminu 8-klasisty Kandydaci dostarczają do Szkoły pierwszego wyboru, która wprowadza je do systemu, a następnie weryfikuje. Należy to zrobić od 08.07.2022 r. do 12.07.2022 r.