Jak co miesiąc kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 listopada br. mieli dzisiaj okazję odbyć zajęcia praktyczne w sieradzkiej jednostce wojskowej. Tym razem tematyka zajęć obejmowała musztrę, znaczenie sygnałów alarmowych oraz ochronę przed skażeniami. Uczniowie ćwiczyli techniki kamuflażu osobistego i całego oddziału. Odbyło się także szkolenie strzeleckie na symulatorze typu Śnieżnik.

"Naród, który traci pamięć przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium" - tak mówił Józef Piłsudski. Uczniowie naszej szkoły kultywują pamięć o dzielnych przodkach, bohaterach walczących i poległych na ołtarzu Ojczyzny. Prezentujemy  podsumowanie obchodów Święta Niepodległości, w których brali udział  uczniowie i nauczyciele PZS w Warcie.  Reprezentacja szkoły uczestniczyła w uroczystościach gminnych w Warcie i powiatowych w Sieradzu. Obecny był poczet sztandarowy, delegacje złożyły kwiaty, kadeci włączyli się w służbę liturgiczną podczas mszy w intencji Ojczyzny i narodu oraz wystawili wartę honorową przy pomniku kpt.pil. Stanisława Skarżyńskiego. (zdjęcia - portal "Sieradz to my").

Dzień wcześniej uczniowie przygotowali program artystyczny o Niepodległej i przedstawili go na forum szkoły.

Owocem współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół w Warcie a Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu były dwudniowe zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klasy III A. W dniach 28 i 29 października br. kadeci z profilu mundurowo-policyjnego poznali arkana ceremoniału mundurowego, technik obezwładniania i transportu agresywnych aresztantów czy praktycznych aspektów i specyfiki pracy w policji. Uczniowie wysłuchali również prelekcji Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu podinsp. Sławomira Olczyka dotyczącej substancji psychoaktywnych, materiałów wybuchowych i szkoleń prewencyjnych.

Drugi dzień upłynął na szkoleniu strzeleckim. Klasa 3 A wyjechała do Okręglicy, by tam pod czujnym okiem instruktorów z Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu - Pana Rafała Cierplikowskiego i Pana Rafała Wietrzyńskiego doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Kadeci poznali zasady korzystania z broni palnej oraz ćwiczyli oddawanie strzałów do tarczy z broni P-99, P-84 i Glock-17, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Grupa uczniów z profilu dziennikarsko-pedagogicznego szlifowała swoje umiejętności przy użyciu broni pneumatycznej. Opiekę nad młodzieżą sprawowali z ramienia szkoły- nauczyciel edukacji policyjnej Pan Krzysztof Marciniak oraz wychowawca klasy 3 A Pani Ewelina Kaler, którą również spróbowała swojej celności na strzelnicy. Przy tej okazji pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować Panu podinsp. Sławomirowi Olczykowi, Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu za umożliwienie przeszkolenia naszych kadetów.

W dniu 26 października 2021 miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie. Dwudziestu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyło ślubowanie. Ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć stacjonarnych w ubiegłym roku szkolnym, ceremonia ta odbyła się z rocznym opóźnieniem, ale tradycyjnie miała podniosły charakter. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili dostojni goście. Starostwo Powiatowe w Sieradzu reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński oraz radny powiatowy, a zarazem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu - Daniel Joachimiak. Obecny był Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - Cezariusz Mostowski. W imieniu Burmistrza Warty na uroczystość przybyła Sekretarz Gminy Warta - Barbara Melka. Pojawili się również reprezentanci służb mundurowych współpracujących ze szkołą z 15 SBWD i Zakładu Karnego w Sieradzu. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentował Naczelnik Wydziału Doboru - mł. insp. Rafał Mrozowski, zaś Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu - Komendant Komisariatu Policji w Warcie - kom. Katarzyna Bronka. Przybyli także przedstawiciele Związku Łowieckiego w Sieradzu. Zaszczycili nas również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta Warty: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie - Hubert Kamola, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - Elżbieta Słowińska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie - Anna Cieślak, Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie - Nina Michalak-Orszulak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie - Agnieszka Bartosik.

Kadetów na salę wprowadził wychowawca Pan Radosław Król. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły. Dyrektor PZS w Warcie Dominik Strumiński przedstawił założenia ministerialnego programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego i podziękował za wsparcie przy realizacji zajęć praktycznych na terenie sieradzkiej jednostki wojskowej. Gratulacje i życzenia kadetom złożyli Pan Tomasz Baliński i Pan Cezariusz Mostowski. Uroczystość zwieńczył program słowno-muzyczny, upamiętniający mieszkańców naszego miasta walczących o odzyskanie niepodległości w 1918 roku.