Tuż przed końcem roku kalendarzowego, dn. 30 grudnia 2021 roku gościliśmy w progach naszej szkoły Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Waldemara Flajszera. Kurator z zaciekawieniem przyglądał się wyposażeniu otrzymanemu w ramach prowadzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Po szkole oprowadził go dyrektor Dominik Strumiński. Pan Kurator zapoznał się z planowanymi na rok 2022 pracami termomodernizacyjnymi budynku szkoły. Z dużym zainteresowaniem poznał profile kształcenia w liceum i szkole branżowej. Na koniec Kurator złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla grona pedagogicznego oraz dalszego rozwoju placówki.

W poniedziałek, 22 listopada grupa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie udała się z kolejną wizytą na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. W ramach patronatu uczelni młodzież z profilu pedagogiczno-dziennikarskiego odbywają cykliczne comiesięczne zajęcia teoretyczno-warsztatowe pod okiem wykładowców uniwersyteckich. Tym razem uczestnicy wysłuchali wykładu Macieja Błachowicza na temat „Co dziennikarz powinien wiedzieć o historii?”. Prelegent przedstawił skąd czerpać wiedzę na temat przeszłości i jak należy klasyfikować i badać źródła historyczne. Niezwykle ciekawym punktem pobytu na WP-A były warsztaty fotograficzne pod kierunkiem Leszka Kubiaka. Uczniowie po krótkim instruktażu sięgnęli po profesjonalny aparat i próbowali swoich umiejętności w fotografii portretowej.

Uczniowie przekazali na ręce Pani dr Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej WP-A UAM, koordynatora ds. klas patronackich z ramienia uczelni, podziękowanie za owocną współpracę UAM z warckim liceum.

Po interesujących zajęciach na uniwersytecie przyszła kolej na coś dla ciała. Cała grupa udała się na lodowisko, gdzie było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. W trakcie pobytu uczniom towarzyszyli nauczyciele PZS w Warcie – Edyta Werner i Maciej Gałka. Głodni kolejnych wrażeń uczniowie i nauczyciele czekają na następne zajęcia zaplanowane już na grudzień.

Jak co miesiąc kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 listopada br. mieli dzisiaj okazję odbyć zajęcia praktyczne w sieradzkiej jednostce wojskowej. Tym razem tematyka zajęć obejmowała musztrę, znaczenie sygnałów alarmowych oraz ochronę przed skażeniami. Uczniowie ćwiczyli techniki kamuflażu osobistego i całego oddziału. Odbyło się także szkolenie strzeleckie na symulatorze typu Śnieżnik.