Z dniem 1 kwietnia 2023 Pan Maciej Gałka objął stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie. Stosowną uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska podjął Zarząd Powiatu Sieradzkiego, po zasięgnięciu opinii grona pedagogicznego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

W dniu 3 kwietnia gratulacje i życzenia Dyrektorowi złożyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

W dniu 30 marca grupa uczniów PZS w Warcie wzięła udział w wykładach na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Prelekcje wygłaszał dr Bohdan Głębocki na tematy: Jak nie zabić czytelnika śmiechem, czyli wprowadzenie do researchu autorskiego?; Społeczność, której już nie ma. Żydzi w międzywojennej Polsce. Opiekunami grupy byli nauczyciele Ewelina Kaler i Radosław Król. Tradycyjnie pobyt zakończył się seansem w kinie.

 

W dniu 27 marca br. rozpoczęły się  zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IV Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. W ten sposób uczniowie poznają charakter pracy w kolejnej służbie mundurowej - straży pożarnej. Praktyki umożliwia wieloletnia współpraca szkoły z KPPSP w Sieradzu. Młodzież podejmuje działania pod kierunkiem dowódcy JRG KPPSP w Sieradzu st. kpt. mgr Marcina Zwierzaka. Szkoła dziękuje Komendantowi Powiatowemu PSP w Sieradzu st. bryg. Radosławowi Jadwiszczakowi za możliwość odbycia zajęć warsztatowych na terenie sieradzkiej jednostki.