W dniu 26 października 2021 miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie. Dwudziestu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyło ślubowanie. Ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć stacjonarnych w ubiegłym roku szkolnym, ceremonia ta odbyła się z rocznym opóźnieniem, ale tradycyjnie miała podniosły charakter. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili dostojni goście. Starostwo Powiatowe w Sieradzu reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński oraz radny powiatowy, a zarazem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu - Daniel Joachimiak. Obecny był Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - Cezariusz Mostowski. W imieniu Burmistrza Warty na uroczystość przybyła Sekretarz Gminy Warta - Barbara Melka. Pojawili się również reprezentanci służb mundurowych współpracujących ze szkołą z 15 SBWD i Zakładu Karnego w Sieradzu. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentował Naczelnik Wydziału Doboru - mł. insp. Rafał Mrozowski, zaś Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu - Komendant Komisariatu Policji w Warcie - kom. Katarzyna Bronka. Przybyli także przedstawiciele Związku Łowieckiego w Sieradzu. Zaszczycili nas również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta Warty: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie - Hubert Kamola, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - Elżbieta Słowińska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie - Anna Cieślak, Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie - Nina Michalak-Orszulak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie - Agnieszka Bartosik.

Kadetów na salę wprowadził wychowawca Pan Radosław Król. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły. Dyrektor PZS w Warcie Dominik Strumiński przedstawił założenia ministerialnego programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego i podziękował za wsparcie przy realizacji zajęć praktycznych na terenie sieradzkiej jednostki wojskowej. Gratulacje i życzenia kadetom złożyli Pan Tomasz Baliński i Pan Cezariusz Mostowski. Uroczystość zwieńczył program słowno-muzyczny, upamiętniający mieszkańców naszego miasta walczących o odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

 

Dnia 25.10.2021 grupa uczniów naszej szkoły po raz pierwszy w nowym roku szkolnym uczestniczyła w wykładach na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. To powrót do współpracy między uniwersytetem a naszą szkołą w ramach patronatu, jakim uczelnia od kilku lat obejmuje klasy pedagogiczno-dziennikarskie. Uczniom towarzyszyli poloniści - Ewelina Kaler i Maciej Gałka. Młodzież wysłuchała wykładu prof. dr hab. Michała Jarneckiego na temat korzyści z podróżowania. Prelegent prezentował powody, dla których ludzie podejmują podróże. Swój wykład opatrzył licznymi fotografiami i anegdotami z własnych wyjazdów. Następnie prof. dr hab. Kornelia Ćwiklak przedstawiła wykład na temat mitów antycznych. Była to wspaniała okazja do przypomnienia wiadomości o mitologii. Pobyt w Kaliszu zakończył się seansem filmowym w kinie.

 

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego uczestniczyli w dniu 22.10.2021 w obchodach 86 rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz. Z tej okazji na terenie 15 SBWD miał miejsce Dzień Otwarty Koszar. Nasza szkoła wystawiła poczet sztandarowy. Sieradzka jednostka wojskowa otrzymała w tym dniu Chorągiew Wojska Polskiego. Młodzież pod opieką dyrektora Dominika Strumińskiego oraz nauczyciela edukacji wojskowej Pana Krzysztofa Marciniaka mogła obejrzeć pokaz musztry wojskowej w kobiecym wydaniu, a także imitację ataku na posterunek wojskowy. Uczestnicy przyjrzeli się także prezentowanemu sprzętowi stanowiącemu  wyposażenie armii.

"Żeby być nauczycielem przez duże N, trzeba właściwie podzielić proporcje serca i mądrości w przekazywaniu wiedzy". Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy 3A. Organ prowadzący reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, natomiast Radę Rodziców - Przewodnicząca Elżbieta Skąpska. Uczniowie złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły oraz zaprezentowali skecze ukazujące realia szkolnej rzeczywistości w trakcie zdalnego nauczania. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli nauczycielom certyfikaty potwierdzające wygraną w rozmaitych kategoriach w ramach ogłoszonego plebiscytu. Dyrektor Dominik Strumiński podziękował nauczycielom za wkład włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz wręczył swoje nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.