Tuż przed świętami w dniu 22 grudnia, społeczność naszej szkoły zgromadziła się na okolicznościowym spotkaniu słowno-muzycznym w reżyserii o. Demetriusza i p. Małgorzaty Klimczak-Alejziak. Najserdeczniejsze życzenia dla uczniów i ich rodzin złożył dyrektor Maciej Gałka. Po części oficjalnej odbyły się wigilie klasowe.

W dniu 20 grudnia 2023 ekipa Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie dotarła ze świątecznymi życzeniami i prezentami do podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach. Towarzyszył nam miś polarny. Miło było wywołac uśmiech na twarzach dzieci.

7 grudnia br. w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie miało miejsce spotkanie uczniów z przedstawicielami Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Spotkanie zorganizowano w ramach prewencyjnego programu „Szkoła bez przemocy” i prowadzili je: Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu aspirant sztab. Agnieszka Kulawiecka, Kierownik Zespołu ds. Wykroczeń i PDoZ Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu aspirant sztab. Anna Grobelna, Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu Pani Aleksandra Putyńska – Walkiewicz, Pedagog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Pan Zbigniew Berliński. Uczniowie wysłuchali informacji o szkole bez przemocy, odpowiedzialności nieletnich i pełnoletnich za popełnienie czynu karalnego oraz o zagrożeniach współczesnego świata. Prowadzący bardzo konkretnie przedstawili przygotowane informacje, wspierając się własnymi doświadczeniami zawodowymi.