W dniu 19 maja 2023 r. uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół wraz z p. Maciejem Gałką i p. Eweliną Kaler oraz przedstawicielami Rady Rodziców – p. Dagmarą Sobczak-Janczewską i p. Sylwią Lipińską wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W stolicy zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.

Po raz ostatni szkolny dzwonek zabrzmiał w dniu 28 kwietnia 2023 r.  dla uczniów klasy IV. Wezwał ich bowiem na uroczysty apel z okazji ukończenia liceum. Na to doniosłe wydarzenie przybyli szanowni goście: Pan Tomasz Baliński - Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego oraz Pan Cezariusz Mostowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu, a także grono pedagogiczne i rodzice absolwentów. Zgromadzonych przywitał dyrektor Maciej Gałka. W swoim wystąpieniu nie krył wzruszenia, bowiem tegoroczni maturzyści byli pierwszym rocznikiem powierzonym mu jako wychowawcy, a dziś żegnał ich jako pierwszy rocznik w roli dyrektora szkoły. Z równym wzruszeniem gratulacje i życzenia złożyła uczniom obecna wychowawczyni Pani Karolina Kolasa. Życzenia dla młodzieży złożyli goście Pan Tomasz Baliński i Pan Cezariusz Mostowski. Aby rozluźnić atmosferę przed maturą młodsi koledzy przygotowali dla absolwentów program artystyczny. Przedstawiciele maturzystów podziękowali nauczycielom za czteroletni trud włożony w kształcenie i wychowanie. Teraz pozostaje nam mocno  trzymać kciuki za sukces na egzaminie maturalnym oraz życzyć tylko pomyślnych wiatrów w życiowe żagle.

Ważna uroczystość miała miejsce w dniu 18 kwietnia 2023 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie. Nastąpiło tam wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu służby penitencjarnej dla uczennic klasy IV o profilu mundurowo-policyjnym. Wydarzeniu patronowała Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz, Tomasz Baliński Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego. SWWS reprezentowali: ppłk Michał Stefaniak - pełnomocnik Rektora Komendanta, por. Jacek Sowiński oraz Pani Katarzyna Dąbrowska. Obecny był także mjr Krystian Świątek - Kierownik Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Swą obecnością zaszczycili nas również podinsp. Paweł Szymczak - z-ca Kierownika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Pan Krzysztof Balcer - Przewodniczący NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mł. asp. Damian Ratajczyk - Dowódca Pierwszej Kompanii Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, kom. Katarzyna Bronka - Komendant Komisariatu Policji w Warcie. Straż pożarną reprezentował st. bryg. Jacek Witkowski - z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Ponadto gościliśmy Panią Aleksandrę Bączyńską - z-cę Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie, Pana Witolda Gotkowicza - Kierownika Szkoły Sportów Wodnych MEGALODON, Panią Elżbietę Słowińską - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, Panią Edytę Leszczyńską - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie oraz Pana Rafała Cierplikowskiego - instruktora technik interwencyjnych i samoobrony oraz Panią Dagmarę Sobczak-Janczewską - Przewodniczącą Rady Rodziców przy PZS w Warcie. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu okolicznościowe słowo skierował do zebranych dyrektor szkoły Maciej Gałka. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Służby Więziennej na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dyrektor poinformował o przywilejach przysługujących wyróżnionym kadetom wraz z uzyskaniem certyfikatów SWWS. Odczytał także treść listu gratulacyjnego i życzenia jakie przekazał Poseł na Sejm RP Piotr Polak i Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska.  Słowa gratulacji złożyli uczniom Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz oraz ppłk. Michał Stefaniak z SWWS w Warszawie. List gratulacyjny oraz życzenia przesłał także gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wyróżnione uczennice klasy IV otrzymały certyfikaty z rąk przedstawicieli warszawskiej uczelni. Aby uzyskać dyplomy musiały uczestniczyć w obozie szkoleniowym w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu, odbyć wizytę w Zakładzie Karnym w Sieradzu oraz pozyskać wiedzę o funkcjonowaniu Służby Więziennej podczas zajęć lekcyjnych. Podczas uroczystości wręczono również kolejne akty nadania stopni awansu kadetom klasy pierwszej oraz pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w kampanię promocyjną szkoły. Dyrektor podziękował także za szczególny wkład w życie szkoły Panu Krzysztofowi Marciniakowi - nauczycielowi edukacji policyjnej oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Dagmarze Sobczak-Janczewskiej. Uroczysty apel zwieńczony został pokazem musztry oraz technik interwencji policyjnych w wykonaniu uczniów klas mundurowo-policyjnych oraz Oddziału Przygotowania Wojskowego.

W dniu 06.04.2023r. dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie Maciej Gałka podpisał porozumienie o współpracy z Rektorem Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzejem Wojtyłą. Ceremonia ta przebiegała w Auli Senackiej Akademii Kaliskiej. To kolejne przedsięwzięcie, które ma na celu uatrakcyjnić ofertę edukacyjną PZS w Warcie. Szkoła proponuje od września 2023 r. naukę na nowym  profilu weterynaryjno-medycznym. Zawarte porozumienie umożliwi przyszłym uczniom udział w wykładach, warsztatach i seminariach prowadzonych przez Uczelnię. Opiekę nad młodzieżą obejmie Wydział Nauk o Zdrowiu AK.