UWAGA!

Posiadamy wolne miejsca w klasie pierwszej liceum o profilu mundurowo-policyjnym.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 do 15:30

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego w piątek 21.06.2024 o godz. 10:00 w gmachu szkoły.

Wtorek 11 czerwca 2024r. godz.16:30
WYWIADÓWKA

Uczniowie klasy 1 A udali się w dniu 28 maja br. na zajęcia teoretyczno-praktyczne dla klas patronackich na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. Młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez dr Ewę Johnsson na temat przemocy rówieśniczej i hejtu w środowisku szkolnym. Następnie o działalności dyrygenturalnej i funkcjonowaniu profesjonalnych orkiestr dętych opowiadał uczniom prof. UAM dr hab. Mirosław Kordowski. Pan Profesor jest jednocześnie dyrygentem, kapelmistrzem i tamburmajorem orkiestry, z którą zdobył tytuł Mistrzów Europy w mustrze paradnej orkiestr dętych. Wykładowca podkreślił, że orkiestra to jedna wielka rodzina, gdzie każdy jest istotny i niezastąpiony, zaś granie w zespole uczy odpowiedzialności, systematyczności i pracy w grupie. Zajęcia zakończyły się praktycznymi ćwiczeniami elementów musztry, podczas których w rolę członków orkiestry wcielili się uczniowie naszej szkoły. Po wizycie na uniwersytecie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek w trakcie seansu filmowego w kinie. Uczniom w wyjeździe towarzyszyli także Dyrektor Maciej Gałka oraz wychowawczyni klasy i pedagog szkolny.