Czwartkowe popołudnie 16 marca 2023 r. upłynęło na trzecim wydaniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Tym razem zaprosiliśmy do udziału Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wróblew. Spotkanie odbyło się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach odział w Kościerzynie. Tradycyjnie Szkoła Sportów Wodnych Megalodon profesjonalnie podeszła do tematu. Instruktorki przekazały ogrom wiedzy uczestnikom. Na koniec w symulacji nieszczęśliwych wypadków Panie przekonały się ile zapamiętały ze szkolenia. Tak jak poprzednio sytuacje wyglądały groźnie, ale w rzeczywistości nikt nie ucierpiał. W szkoleniu uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły, którym dziękujemy za zaangażowanie. Jako współorganizatorzy serdecznie dziękujemy naszym partnerom za to wspólne przedsięwzięcie. Cieszymy się, że spotkało się ono z tak pozytywnym odbiorem społecznym, a co więcej pobudziło apetyt na podobne szkolenia w innych miejscowościach. Życzymy sobie, Łukaszowi Kołoszczykowi dyrektorowi ŁODR Oddział w Kościerzynie oraz Witkowi Gotkowiczowi szefowi Megalodonu dalszych sukcesów.

Wiele atrakcji czekało na uczestników Dnia Otwartego w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie w sobotę 18 marca 2023 r. Do siedziby szkoły licznie przybyli zainteresowani naszą ofertą ósmoklasiści wraz z rodzicami. Kandydaci mogli bliżej poznać ofertę edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami i obecnymi uczniami PZS w Warcie. Była okazja do zapoznania się z obsługą broni, spróbowania sił na strzelnicy, udziału w doświadczeniach w pracowni chemicznej. Kadeci klas mundurowych zaprezentowali pokaz musztry oraz technik interwencyjnych. Każdy znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło także gorącego poczęstunku.