Szereg atrakcji czekał na uczniów klas mundurowo-policyjnych w 15 SBWD. W dniu 23 kwietnia br. zorganizowano bowiem w jednostce wojskowej Dzień Otwarty Koszar z okazji 25 rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Uczniowie brali udział w pokazie sprzętu wojskowego oraz z wykorzystaniem transportera rozpoznania skażeń. Ponadto mogli spróbować swoich sił w strzelaniu na urządzeniu "Śnieżnik", a także z użyciem amunicji ślepej.

 Kolejna podniosła i ważna dla społeczności szkolnej uroczystość odbyła się w dniu 18 kwietnia br. na warckim rynku. Dwudziestu kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego zakończyło czteroletnią przygodę z edukacją wojskową oraz w zakresie służby więziennej. Tradycyjnie na uroczystość przybyli szanowni goście: Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sieradzu Józef Jura, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu Małgorzata Kamińska-Chruścicka, Burmistrz Warty Krystian Krogulecki, Dyrektor Warckiego Centrum Kultury Wiktor Baranowski. Swą obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele służb mundurowych współpracujących ze szkołą: ppłk Michał Stefaniak oraz p. Katarzyna Dąbrowska z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ppłk Daniel Jurewicz - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, mł. isp. Rafał Mrozowski - Naczelnik Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kom. Robert Maciejewski - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Warcie, mjr Krzysztof Tomaszewski - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu, st. bryg. Radosław Jadwiszczak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, st. bryg. Jacek Witkowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu. Miło nam było gościć także Panią Elżbietę Słowińską - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie oraz Panią Edytę Leszczyńską - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie. Szczególnej oprawy dodawała obecność Warckiej Orkiestry Dętej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi narodowej na maszt gości powitał Dyrektor Maciej Gałka. Pan Dyrektor odczytał listy gratulacyjne oraz życzenia przesłane z okazji uroczystości od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej. Głównym punktem ceremonii było wręczenie pamiątkowych dyplomów na zakończenie nauki w OPW oraz certyfikatów potwierdzających szkolenie penitencjarne w Kampusie Mundurowym w Kaliszu AWS w Warszawie. Kadeci OPW podziękowali reprezentantom służb mundurowych za umożliwienie odbywania zajęć praktycznych na terenie podległych jednostek. Pamiątkowe statuetki za lata współpracy wręczył również Dyrektor Maciej Gałka. Uroczystość zakończył pokaz technik interwencji policyjnych oraz samoobrony w wykonaniu uczniów klas I i II mundurowo-policyjnych w PZS w Warcie. Serdecznie dziękujemy WCK, ZGKiM w Warcie za wsparcie w organizacji dzisiejszej uroczystości.

(zdjęcia: Foto Video Studio Anna Majewska)

W intencji pomyślności na egzaminie dojrzałości pielgrzymowaliśmy 20 marca br. wraz z maturzystami na Jasną Górę. Uczniowie uczestniczyli we Mszy Św. w kaplicy cudownego obrazu i poświęcili długopisy na egzamin maturalny.