Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie Dominik Strumiński podpisał umowę z firmą Defero Sp. z o.o. na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W zawarciu umowy uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sieradzu, jako organu prowadzącego naszą placówkę. Tym samym już niebawem rozpoczną się prace remontowe związane z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej, czy montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Planowane prace nie będą kolidować z realizacją zajęć dydaktycznych. Potrwają do grudnia 2022 roku. Inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja". Koszt termomodernizacji opiewa na kwotę 4 893 528, 31 zł. z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 4 371 911 złotych.

W dniach 16 i 17 września 2021 r. odbył się obóz sprawnościowo-strzelecki w Okręglicy dla uczniów klas III o profilu mundurowo-policyjnym Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie. Uczestnicy podzieleni na drużyny musieli przemierzyć około 8 km, aby dojść na miejsce obozowiska. Korzystali przy tym z kompasów i pisemnych instrukcji. Po dotarciu na miejsce i rozbiciu namiotów nadszedł czas na integrację przy ognisku. Drugi dzień upłynął na rywalizacji konkursowej. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami i obsługą broni palnej. Wielką frajdę sprawiła im możliwość strzelania i konkurowania między sobą. Przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu przypomnieli uczestnikom obozu zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Ceremonię zakończenia obozu i wręczenia nagród dla laureatów uświetnili swoją obecnością Pan Krzysztof Balcer - Przewodniczący Związku Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, a także podinsp. Sławomir Olczyk - Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Mundurowi zachęcali uczniów do wstąpienia w szeregi policji, przedstawiając korzyści wynikające z pełnienia służby.

Warto przypomnieć, iż klasy o profilu mundurowo-policyjnym w warckim liceum to najstarszy tego typu profil wśród szkół średnich powiatu sieradzkiego. Dodatkowo objęte są patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Obóz w Okręglicy stanowi atrakcyjne uzupełnienie szkolenia młodych kadetów, a udzielony przez fachowców instruktaż będzie przydatny w dalszych etapach edukacji. Realizacja przedsięwzięcia jest owocem wieloletniej współpracy między PZS w Warcie a Komendą Powiatową Policji w Sieradzu i Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Swój wkład w organizacje włożyli również myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Sieradzkiego.

Młodzież warckiego liceum powróciła pełna niezapomnianych wrażeń. Na koniec każdy z uczestników otrzymał nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Zarząd Związku Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego, a także przez dyrektora PZS w Warcie Dominika Strumińskiego.

Symulacje akcji ratunkowych z udziałem uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, miały miejsce w ramach treningu dla druhów OSP KSRG naszego regionu. W dniach 8 i 9 września młodzież warckiego liceum pełniła rolę pozorantów, wcielając się w ofiary wypadków. Talent aktorski uczniów zrobił wrażenia na strażakach, którzy ćwiczyli przykładowe akcje ratunkowe na terenie 15 SBWD. Organizatorem akcji była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Nad uczniami czuwał dyrektor PZS w Warcie Dominik Strumiński.

Z dniem 1 września 2021 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie naukę rozpoczęli uczniowie klas licealnych i branżowej szkoły I stopnia.
Na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 klas pierwszych obecny był Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, który przywitał nowych uczniów i życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy w wybranej przez nich placówce.
Pierwszoklasistów przywitał również Pan Dominik Strumiński Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, który przybliżył organizację pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Dodatkowo dyrektor przedstawił planowane inwestycje dot. termomodernizacji placówki oraz utworzenia ekopracowni.
Uczniowie pozostałych klas uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami.