Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie                                   Warta, dn. 07.03.2019 r.

ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta

tel./ fax.  438294121

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                               

   

            Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZSP.W.271.4.2019

 

Zapytanie ofertowe

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy  75 ton miału węglowego o parametrach nie gorszych niż:

- wartość opałowa - minimum 24000 kJ/kg

- zawartość popiołu - maksimum 16%

- zawartość siarki - maksimum 0,6%

- wilgotność - maksimum 10%


Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 05.04.2019r.
Dostawa realizowana będzie pojazdem samowyładowczym o nacisku do 8 ton na oś
i długości do 11 m a jej odbiór odbywać się będzie w godz. od 7-ej do 15-tej na placu składowym Kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Przed złożeniem oferty proszę zapoznać się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie albo przesłać na adres szkoły pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem w terminie do dnia 14.03.2019 r. godz. 1500.

 

Do pobrania: Załącznik nr 1 i 2 2019 II