Drużyna PZS w Warcie na czele z Panem Krzysztofem Marciniakiem - nauczycielem edukacji policyjnej uczestniczyła w dniu 16 czerwca w Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym Służb Mundurowych w Sieradzu. Nie mogło tam zabraknąć uczniów warckiego liceum, jako kadetów klas mundurowych. Rajd zakończył się smacznym poczęstunkiem w Gospodarstwie Agroturystycznym "Mączkowisko" w Dzierlinie. Organizatorem imprezy było Koło PTTK "Sieradzki Szwędaczek". Podczas rajdu odbywał się konkurs wiedzy historycznej o Sieradzu i trasie rajdu. Tryumfowali w nim  uczniowie PZS w Warcie: Daniel Stencel - 1 miejsce,  Michał Ugorny i Gabriel Saganowski - 2 miejsce, Oliwa Bartczak - 4 miejsce. 

W dniach od 12 do 14 czerwca br. odbywał się obóz sprawnościowo-strzelecki dla uczniów klasy mundurowo-policyjnej oraz Oddziału Przygotowania Wojskowego z Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie na terenie strzelnicy w Okręglicy. Młodzież musiała pieszo dotrzeć z Sieradza na teren obozowiska i przygotować sobie miejsca na nocleg. Podczas obozu uczniowie zapoznali się z warunkami korzystania z broni, dzięki instruktarzowi przeprowadzonemu przez kadrę Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu. Trwała także rywalizacja drużynowa w konkurencjach sportowych i strzeleckich. Obóz był możliwy dzięki życzliwości i współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi,  Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu, Komendą Powiatową Policji w Sieradzu oraz Państwowym Związkiem Łowieckim w Sieradzu. Opiekę nad uczestnikami sprawował nauczyciel edukacji policyjnej w PZS w Warcie - Pan Krzysztof Marciniak oraz rodzice uczniów.

W ostatnim dniu pobytu w Okręglicy odbyło się uroczyste podsumowanie obozu sprawnościowo-strzeleckiego. Drużyny zwycięskie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, dyrektora PZS oraz Radę Rodziców. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący NSZZ Policjantów- Krzysztof Balcer, Wiceprzewodniczący NSZZ - Robert Kołodziejczyk  oraz licznie przybyli rodzice uczestników. Nad przebiegiem zmagań konkursowych czuwali Pan Krzysztof Marciniak oraz Pan Rafał Cierplikowski.

Msza Święta dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku 2022/2023 szkolnego odbędzie się 23 czerwca 2023 r. o godzinie 8:30 w klasztorze OO. Bernardynów w Warcie.

Zakończenie roku odbędzie się na sali gimnastycznej o 10:00.

W sobotę 27 maja 2023 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Pikniku Sportowym w 15 SBWD.  Uczniowie rywalizowali w rozmaitych konkurencjach. Dziękujemy za zaangażowanie i ducha walki.