Symulacje akcji ratunkowych z udziałem uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, miały miejsce w ramach treningu dla druhów OSP KSRG naszego regionu. W dniach 8 i 9 września młodzież warckiego liceum pełniła rolę pozorantów, wcielając się w ofiary wypadków. Talent aktorski uczniów zrobił wrażenia na strażakach, którzy ćwiczyli przykładowe akcje ratunkowe na terenie 15 SBWD. Organizatorem akcji była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Nad uczniami czuwał dyrektor PZS w Warcie Dominik Strumiński.

Z dniem 1 września 2021 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie naukę rozpoczęli uczniowie klas licealnych i branżowej szkoły I stopnia.
Na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 klas pierwszych obecny był Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, który przywitał nowych uczniów i życzył im sukcesów w zdobywaniu wiedzy w wybranej przez nich placówce.
Pierwszoklasistów przywitał również Pan Dominik Strumiński Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, który przybliżył organizację pracy szkoły w nowym roku szkolnym. Dodatkowo dyrektor przedstawił planowane inwestycje dot. termomodernizacji placówki oraz utworzenia ekopracowni.
Uczniowie pozostałych klas uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami.

Decyzją Nr XXVI/208/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dniem 1 września 2021 roku ulega zmianie nazwa szkoły. Placówka otrzymuje nazwę POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE. W skład zespołu wchodzić będą: Liceum Ogólnokształcące,  Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia.

 

Do pobrania:

Uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego

Akt Założycielski Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie

Porządek uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego: 1 września 2021 godz. 8:00 - msza w klasztorze w Warcie, godz. 9:00 - spotkanie z wychowawcami w szkole.