W poniedziałek, 22 listopada grupa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie udała się z kolejną wizytą na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. W ramach patronatu uczelni młodzież z profilu pedagogiczno-dziennikarskiego odbywają cykliczne comiesięczne zajęcia teoretyczno-warsztatowe pod okiem wykładowców uniwersyteckich. Tym razem uczestnicy wysłuchali wykładu Macieja Błachowicza na temat „Co dziennikarz powinien wiedzieć o historii?”. Prelegent przedstawił skąd czerpać wiedzę na temat przeszłości i jak należy klasyfikować i badać źródła historyczne. Niezwykle ciekawym punktem pobytu na WP-A były warsztaty fotograficzne pod kierunkiem Leszka Kubiaka. Uczniowie po krótkim instruktażu sięgnęli po profesjonalny aparat i próbowali swoich umiejętności w fotografii portretowej.

Uczniowie przekazali na ręce Pani dr Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej WP-A UAM, koordynatora ds. klas patronackich z ramienia uczelni, podziękowanie za owocną współpracę UAM z warckim liceum.

Po interesujących zajęciach na uniwersytecie przyszła kolej na coś dla ciała. Cała grupa udała się na lodowisko, gdzie było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. W trakcie pobytu uczniom towarzyszyli nauczyciele PZS w Warcie – Edyta Werner i Maciej Gałka. Głodni kolejnych wrażeń uczniowie i nauczyciele czekają na następne zajęcia zaplanowane już na grudzień.

Jak co miesiąc kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 listopada br. mieli dzisiaj okazję odbyć zajęcia praktyczne w sieradzkiej jednostce wojskowej. Tym razem tematyka zajęć obejmowała musztrę, znaczenie sygnałów alarmowych oraz ochronę przed skażeniami. Uczniowie ćwiczyli techniki kamuflażu osobistego i całego oddziału. Odbyło się także szkolenie strzeleckie na symulatorze typu Śnieżnik.

"Naród, który traci pamięć przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium" - tak mówił Józef Piłsudski. Uczniowie naszej szkoły kultywują pamięć o dzielnych przodkach, bohaterach walczących i poległych na ołtarzu Ojczyzny. Prezentujemy  podsumowanie obchodów Święta Niepodległości, w których brali udział  uczniowie i nauczyciele PZS w Warcie.  Reprezentacja szkoły uczestniczyła w uroczystościach gminnych w Warcie i powiatowych w Sieradzu. Obecny był poczet sztandarowy, delegacje złożyły kwiaty, kadeci włączyli się w służbę liturgiczną podczas mszy w intencji Ojczyzny i narodu oraz wystawili wartę honorową przy pomniku kpt.pil. Stanisława Skarżyńskiego. (zdjęcia - portal "Sieradz to my").

Dzień wcześniej uczniowie przygotowali program artystyczny o Niepodległej i przedstawili go na forum szkoły.

Owocem współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół w Warcie a Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu były dwudniowe zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klasy III A. W dniach 28 i 29 października br. kadeci z profilu mundurowo-policyjnego poznali arkana ceremoniału mundurowego, technik obezwładniania i transportu agresywnych aresztantów czy praktycznych aspektów i specyfiki pracy w policji. Uczniowie wysłuchali również prelekcji Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu podinsp. Sławomira Olczyka dotyczącej substancji psychoaktywnych, materiałów wybuchowych i szkoleń prewencyjnych.

Drugi dzień upłynął na szkoleniu strzeleckim. Klasa 3 A wyjechała do Okręglicy, by tam pod czujnym okiem instruktorów z Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu - Pana Rafała Cierplikowskiego i Pana Rafała Wietrzyńskiego doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Kadeci poznali zasady korzystania z broni palnej oraz ćwiczyli oddawanie strzałów do tarczy z broni P-99, P-84 i Glock-17, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Grupa uczniów z profilu dziennikarsko-pedagogicznego szlifowała swoje umiejętności przy użyciu broni pneumatycznej. Opiekę nad młodzieżą sprawowali z ramienia szkoły- nauczyciel edukacji policyjnej Pan Krzysztof Marciniak oraz wychowawca klasy 3 A Pani Ewelina Kaler, którą również spróbowała swojej celności na strzelnicy. Przy tej okazji pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować Panu podinsp. Sławomirowi Olczykowi, Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu za umożliwienie przeszkolenia naszych kadetów.