Powiatowy Zespół Szkół w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29

www.liceumwarta.edu.pl

tel. 43/829-41-21

 

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

 

LICEUM - KLASA MUNDUROWO-POLICYJNA

Przedmioty rozszerzone: wos, język angielski

Uczniowie skorzystają z bezpłatnych kursów technik interwencji policyjnych, samoobrony i strzelectwa.

Klasa posiada patronat Wojewódzkiego Komendanta Policji w Łodzi oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Ponadto współpracujemy z :

  • 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia
  • Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
  • Zakładem Karnym w Sieradzu
  • Szkołą Sportów Wodnych MEGALODON w Sieradzu

 

LICEUM - KLASA PEDAGOGICZNO-DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski

Na zajęciach prowadzone będą warsztaty dziennikarskie z redagowania tekstów, uczniowie włączą się w działalność radiowęzła oraz przygotowanie materiałów na stronę internetową szkoły.

Klasa posiada patronat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie comiesięcznie spotykają się z kadrą akademicką na wykładach i warsztatach.

Dodatkowo współpracujemy z rozgłośnią Naszego Radia oraz „Ósemką” Telewizją Regionalną w Sieradzu.

 

LICEUM - KLASA WETERYNARYJNO-MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy

Uczniowie będą mogli poznać podstawy warsztatu pracy lekarza i technika weterynarii. Zaangażują się w wolontariat w schronisku dla zwierząt oraz w ZOO w Borysewie. Zajęcia praktyczne zapewni również Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie.

Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poznają specyfikę pracy ratownika medycznego oraz  opiekuna osób starszych. Szkoła będzie współpracowała z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oferujemy szeroki wachlarz zawodów według indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, np. mechanik, fryzjer, kucharz, elektryk. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych u wybranego przez siebie pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 

TECHNIKUM – technik turystyki na obszarach wiejskich

Zawód wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany kierunek nauki przygotuje uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego lub pracy w pensjonatach i hotelach.

W naszej szkole szczególną opieką otaczamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka objęta jest programem edukacji włączającej.