Powiatowy Zespół Szkół w Warcie

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29

www.liceumwarta.edu.pl

tel. 43/829-41-21

 

OFERTA EDUKACYJNA 2024 / 2025

 

LICEUM - KLASA MUNDUROWO-POLICYJNA

Przedmioty rozszerzone: wos, język angielski

Uczniowie skorzystają z bezpłatnych kursów technik interwencji policyjnych, samoobrony i strzelectwa.

Klasa posiada patronat Wojewódzkiego Komendanta Policji w Łodzi oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w zakresie edukacji penitencjarnej (służba więzienna).

Ponadto współpracujemy z :

  • 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia
  • Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
  • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
  • Zakładem Karnym w Sieradzu
  • Szkołą Sportów Wodnych MEGALODON w Sieradzu

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oferujemy szeroki wachlarz zawodów według indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, np. mechanik, fryzjer, kucharz, elektryk. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych u wybranego przez siebie pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

 

TECHNIKUM – technik turystyki na obszarach wiejskich

Zawód wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany kierunek nauki przygotuje uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gospodarstwa agroturystycznego lub pracy w pensjonatach i hotelach.

W naszej szkole szczególną opieką otaczamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka objęta jest programem edukacji włączającej.