Podmiotem zapewniającym opiekę stomatologiczną dla uczniów PZS w Warcie jest  „TRES-MED.” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 10 w Sieradzu.

Powiat Sieradzki zawarł porozumienie z „TRES-MED.” Sp. z o. o. Przedmiotem porozumienia jest realizacja opieki zdrowotnej pn. "Świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2022/2023".

Świadczenie usług stomatologicznych realizowane będzie poprzez:

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

- działania edukacyjne z zakresu zdrowia jamy ustnej. 

Opieka nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, a dzieci i młodzież ze szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki będą korzystały ze świadczeń poza kolejnością.

W celu realizacji porozumienia proszę kontaktować się z "TRES-MED" sp. z o. o. z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 10 w Sieradzu.

Wszystkie wizyty ustalane są telefonicznie pod numerem telefonu: 43 827 17 86.