KLASA  I

J. polski - „Ponad słowami” – część 1 i 2, wydaw. Nowa Era, autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska

J.angielski – FOCUS 2 A2+/B1  Second Edition Student’sBook  (nowe wydanie podręcznika, wydawnictwo Pearson) oraz książka ćwiczeń WorkbookFocus 2 do tego podręcznika

J. niemiecki – WelttourDeutsch 1 Podręcznik, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Wydawnictwo Nowa Era 

WelttourDeutsch 1 Zeszyt Ćwiczeń, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Wydawnictwo Nowa Era 

Matematyka - „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników” – zakres podstawowy, klasa 1, dla absolwentów szkoły podstawowej, wydaw. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Chemia - „To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieograniczona, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Fizyka - „Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum” – zakres podstawowy, seria: Odkryć fizykę 1, wydaw. Nowa Era, autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa 

Geografia- „Oblicza geografii 1” – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – wydaw. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski (dla profilu mundurowo-policyjnego, pedagogiczno-dziennikarskiego)

Historia - „Ślady czasu. Historia 1 – starożytność i średniowiecze” – podręcznik do historii zakres podstawowy i rozszerzony, wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autorzy: Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski 

Biologia - „Biologia na czasie 1” – wydaw. Nowa Era, zakres podstawowy, autorzy: Anna Helmin, Jolanta Haleczek

Informatyka - „Informatyka na czasie 1” – zakres podstawowy, wydaw. Nowa Era, autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekieta, Zbigniew Talaga, Janusz Wierzbicki

Edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam BEZPIECZNIE”  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era  + zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika

Historia i teraźniejszość – podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie

KLASA II

Język polski - (nie sprzedajemy jeszcze 2 części podręcznika z klasy I)
"Ponad słowami" klasa 2, część 1 – romantyzm
"Ponad słowami" klasa 2, część 2 – pozytywizm
wydawnictwo NOWA ERA, autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Podstawy Przedsiębiorczości-  "Krok w przedsiębiorczość" wydawnictwo NOWA ERA (tylko podręcznik), autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Geografia - nie sprzedajemy podręcznika części I
„Oblicza geografii 2” Autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era,

Biologia - „Biologia na czasie” 2 – zakres podstawowy
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Wyd. Nowa Era

Język angielski -  FOCUS 3 B1/B1+  Second Edition Student’sBook  (nowe wydanie podręcznika, wydawnictwo Pearson) oraz książka ćwiczeń WorkbookFocus 3 do tego podręcznika

Historia -  „Ślady czasu 2” zakres podstawowy i rozszerzony; wyd. GWO, autorzy: Łukasz Kępski, Jacek Wijaczka

Wiedza o społeczeństwie - „W centrum uwagi 2” zakres podstawowy;Autorzy: Arkadiusz Janicki , Lucyna Czechowska; wyd. Nowa Era.

Język niemiecki –nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I

„WelttourDeutsch 2”, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna SzachowskaWydawnictwo Nowa Era 

Matematyka - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„Matematyka”Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2
Dla absolwentów szkoły podstawowej
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta  Kurczab, Elżbieta Świda, wydawnictwo: Oficyna: Krzysztof Pazdro

Fizyka - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„Odkryć fizykę 2”Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era, autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Chemia - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„To jest chemia 2”. Podręcznik do liceum i technikum, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy

Informatyka – „Informatyka na czasie 2”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era 

KLASA III

J. polski – „Ponad słowami” klasa 3, część 1, wyd. Nowa Era, autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska

              - „Ponad słowami” klasa 3, część 2, wyd. Nowa Era, autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska

            - „Ponad słowami” klasa 3 – Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur

Matematyka – kontynuacja podręcznika z klasy II

„Matematyka” Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa III. Dla absolwentów szkoły podstawowej, autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Fizyka – „Odkryć fizykę 3”. Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa, autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Chemia – „To jest chemia 2”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa.

J. niemiecki – kontynuacja podręcznika z klasy II

                    - „WelttourDeutsch 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

J. angielski – „Focus 4B2/B2+ Second Edition, wyd. Pearson, Student’s Book + Workbook Focus 4

Geografia – kontynuacja podręcznika z klasy II

„Oblicza geografii 3”, autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, zakres rozszerzony

Informatyka – „Informatyka na czasie 3”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi 3”, wyd. Nowa Era

Historia –„Ślady czasu. Historia 3”, wyd. GWO, zakres podstawowy i rozszerzony, autorzy: Andrzej Chwalba, Łukasz Kępski

Biologia – „Biologia na czasie 3”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości – kontynuacja podręcznika z klasy II

KLASA IV

J. polski – „Ponad słowami 4”, wyd. Nowa Era, autorzy: Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska

J. niemiecki – „WelttourDeutsch 4” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

J. angielski – „Matura 2023. Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników – poziom podstawowy i rozszerzony”, tom 1, wyd. Pearson, autorzy: S. Kay, V. Jones

Historia – „Poznać przeszłość 4”, wyd. Nowa Era

Geografia – (profil turystyczno-sportowy) – „Oblicza geografii cz. 4”, wyd. Nowa Era, zakres rozszerzony, autorzy: Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak

Matematyka - Dalsza kontynuacja podręcznika z klasy trzeciej
„Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 4
Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ”
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Wiedza o społeczeństwie – (profil mundurowo-policyjny) „W centrum uwagi 4”, wyd. Nowa Era, zakres rozszerzony, autorzy:Lucyna Czechowska, Sławomir Drelich