INFORMACJE DOT. EGZAMINU MATURALNEGO ZNAJDZIESZ NA STRONACH:

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/