Dyrektor szkoły:

p.o. dyrektora - Maciej Gałka

 

Nauczyciele: