Przewodnicząca – Dagmara Sobczak-Janczewska

Z-ca – Emila Pawlik

Skarbnik – Beata Saganowska