Przewodniczący – Elżbieta Skąpska

Z-ca: Katarzyna Pawlak

Skarbnik: Mariola Matusiak