Przewodnicząca - Oliwia Wielgus - kl. III a
Z-ca przew. - Wiktoria Lewandowska - kl. III b
Skarbnik - Aleksandra Płachta - kl. III b