Dyrektor szkoły – Dominik Strumiński

Nauczyciele: