Dyrektor szkoły – Dominik Strumiński

w zastępstwie dyrektora - Ewelina Kaler

 

Nauczyciele: