W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Co się zmienia? RODO wymaga od nas podania dodatkowych informacji o tym, jakie dane zbieramy na Twój temat, w jaki sposób je zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta, tel. 43 8294 121, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 43 8294 121

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 43 8294 121

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO):

  1. celem przetwarzania danych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego;
  2. podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
  3. podanie danych jest wymogiem ustawowym;
  4. odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
  5. dane będą przechowywane przez okres edukacji/zatrudnienia w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
  6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).