W niezwykle podniosłej i bogatej formie dnia 14 września 2023 r. zainaugurowano obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły Średniej w Warcie. Na przestrzeni tych lat placówka zmieniała profile kształcenia, począwszy od Technikum Ekonomicznego, przez Zasadniczą Szkołę Rolniczą, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące, aż po dzień dzisiejszy, jako Powiatowy Zespół Szkół w Warcie.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w klasztorze oo. Bernardynów. Liturgii przewodniczył o. Andrzej Szczypta – wieloletni gwardian tutejszego klasztoru i katecheta w warckim liceum. Homilię wygłosił o. Cecylian Szczepanik – były katecheta, a obecnie gwardian klasztoru w Kole. Koncelebrowali mszę również księża absolwenci: Ks. Rafał Zatorski – proboszcz parafii w Chojnem oraz Ks. dr Michał Styczyński – proboszcz parafii w Korczewie. Służbę liturgiczną przy ołtarzu sprawował natomiast ubiegłoroczny absolwent PZS, a obecnie alumn WSD we Włocławku – Adam Kałużny.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy przemaszerowali przez miasto na Stadion Miejski w Warcie. Korowód eskortowali policjanci Komisariatu Policji w Warcie oraz druhowie OSP z Warty. Następnie niecodziennej oprawy dodawała na swoich jednośladach grupa motocyklistów ze Stowarzyszenia Motocyklowego „Sieradzanie” oraz Warcka Orkiestra Dęta. Pochód zamykali pierwszoklasiści z oddziałów mundurowo-policyjnych.

Po dotarciu na murawę stadionu Pan Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki i Patron Honorowy uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie przywitał licznie zgromadzonych gości:

 • Pana Jacka Banasia – zastępcę dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 • Pana Piotra Polaka – Posła na Sejm RP
 • Pana Mariusza Bądziora – Starostę Sieradzkiego
 • Panią Kazimierę Gotkowicz – Wicestarostę Sieradzkiego
 • Panią Olgę Kołoszczyk – Przewodniczącą Rady Powiatu Sieradzkiego
 • Panią Sylwię Dęgę-Frątczak – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Sieradzkiego
 • Pana Jana Kołodziejczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego
 • Pana Tomasza Balińskiego – Członka Zarządu Powiatu Sieradzkiego
 • Wszystkich pozostałych Radnych Powiatu Sieradzkiego
 • Pana Krystiana Kroguleckiego – Burmistrza Warty, Patrona Honorowego uroczystości, absolwenta szkoły z 1999 r.
 • Pana Grzegorza Kopackiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warcie
 • Pana Józefa Jurę – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz pracowników wydziału
 • Pana Dariusza Perdka – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu
 • Panią Małgorzatę Chruścicką-Kamińską – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu oraz pracowników CUW
 • Pana Jarosława Kaźmierczaka – Wójta Gminy Sieradz
 • Pana Cezariusza Mostowskiego – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu
 • Panią Angelikę Skrobałę – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu
 • Panią Elżbietę Słowińską – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie
 • Panią Jowitę Królikowską – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu
 • Pana Michała Klubę – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu
 • Panią Katarzynę Jaworską-Lisowską – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Sieradzu
 • Panią Magdalenę Zakęs – Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach
 • Pana Jarosława Odya – Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie
 • Panią Agnieszkę Dobras-Jasianek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu
 • Panią Edytę Leszczyńską – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie
 • Pana Grzegorza Gajdę – Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
 • Panią Agatę Janiak – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach
 • Panią Krystynę Marcińczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
 • Pana Marcina Sośnickiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
 • Panią Beatę Jabłońską-Fornalczyk – Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach
 • Pana Sławomira Janiaka – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
 • Pana Daniela Joachimiaka – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu, absolwenta naszej szkoły.

Dyrektor powitał także przedstawicieli jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Warcie:

 • Pana Wiktora Baranowskiego – Dyrektora Warckiego Centrum Kultury
 • Pana Patryka Polowczyka – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, absolwenta
 • Pana Jakuba Tworo – Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie, absolwenta
 • Pana Marka Olczyka – Naczelnika OSP w Warcie
 • Panią Ninę Michalak-Orszulak – Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie, absolwentkę
 • Panią Annę Cieślak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie
 • Pana Huberta Kamolę – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcie, absolwenta
 • Panią Urszulę Pietrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorsku
 • Panią Martę Mrozowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włyniu
 • Panią Aleksandrę Skowrońską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubicach
 • Panią Ewę Russek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkowie
 • Panią Cecylię Izydorczyk-Brodę – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustkowie
 • Pana Olgierda Neymana – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cielcach
 • Panią Karolinę Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rossoszycy
 • Pana Marcina Wojtysiaka – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Warcie, absolwenta.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli służb mundurowych współpracujących ze szkołą oraz innych partnerów edukacyjnych. Dyrektor Maciej Gałka słowa powitania skierował również do:

 • Pana płk. Wojciecha Daniłowskiego – Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 • Pani kpt. Dominiki Kwaczyńskiej – Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu
 • Pana mł.insp. Rafała Mrozowskiego – Naczelnika Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Pana kom. Grzegorza Mikołajczyka – reprezentującego Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi
 • Pana Krzysztofa Balcera – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi
 • Pana insp. Piotra Bielewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu
 • Pana st.kpt. Marcina Zwierzaka – Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
 • Pana kpt. Jarosława Miecińskiego oraz Pani Joanny Sawulskiej-Krzykacz – reprezentujących Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Panią ppor. Sylwii Kulawieckiej – Rzecznika Prasowego Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu
 • Pani nadkom. Katarzyny Bronki – Komendant Komisariatu Policji w Warcie
 • Pana Zbigniewa Sośnickiego – Przewodniczącego Związku Emerytów Policyjnych w Sieradzu
 • Pana Andrzeja Pabicha – właściciela ZOO Borysew
 • Pana Rafała Cierplikowskiego – instruktora strzelectwa
 • Pani Magdaleny Ochęckiej – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie, absolwentki i sponsora uroczystości jubileuszowych
 • Pana Janusza Grochmalskiego – Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu
 • Pani Moniki Szczepaniak – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego
 • Pana Włodzimierza Tusza – przedstawiciela Związku Łowieckiego w Sieradzu
 • Jana Dominowskiego – wicedziekana dekanatu warckiego.

Ogromnie ciepło powitano emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły:

 • Panią Małgorzatę Nowak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Warcie w latach 1990-1997
 • Panią Hannę Jachowicz – Dyrektor LO w latach 2001-2008
 • Pana Tadeusza Dolnego – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w latach 2008-2018
 • Panią Marię Stasiak –wieloletniego Sekretarza Szkoły
 • Panią Danielę Michalak – wieloletnią główną księgową
 • Panią Ewę Kossak – nauczyciela
 • Panią Lucynę Łuczak – nauczyciela
 • Pana Józefa Kubiaka – nauczyciela
 • Panią Marię Dolną – Nauczyciela
 • Panią Krystynę Kosic – pracownika obsługi
 • Panią Marię Grancow – pracownika obsługi
 • Panią Elżbietę Rymarz – pracownika obsługi
 • Pana Włodzimierza Kusińskiego – pracownika obsługi

Wspomniano także o zmarłych dyrektorach, nauczycielach i pracownikach. Dla nich zapalono symboliczne światło pamięci:

 • Ś. P. Jan Kotłowski
 • Ś. P. Tadeusz Nogala
 • Ś. P. Jan Łuczak
 • Ś. P. Krystyna Karolczak
 • Ś. P. Antoni Kotliński
 • Ś. P. Jerzy Bobrowski
 • Ś. P. Kazimierz Maciejewski
 • Ś. P. Eugenia Kotłowska
 • Ś. P. Julian Nowak i inni.

Pan Dyrektor Maciej Gałka powitał również wszystkich absolwentów przybyłych na uroczystość. W tym gronie pojawili się uczniowie pierwszego rocznika, którzy 60 lat temu w roku 1963 usłyszeli po raz pierwszy szkolny dzwonek. Powitano także wszystkich uczniów i rodziców z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Dagmarą Sobczak-Janczewską na czele.

W swoim wystąpieniu Dyrektor podkreślił, że szkoła, to nie tylko budynek z cegieł. Szkołę tworzą ludzie – uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy, partnerzy edukacyjni. To oni wpływają na atmosferę i jakość pracy placówki.

Słowa gratulacji i życzeń skierowali do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów zaproszeni goście:

 • Pan Jacek Banaś – odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka
 • Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP
 • Pan Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki – Patron Honorowy Jubileuszu
 • Pani Kazimiera Gotkowicz – Wicestarosta Sieradzki
 • Pan Cezariusz Mostowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu odczytał list od Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera
 • Pan Krystian Krogulecki – Burmistrz Warty – Patron Honorowy Jubileuszu
 • Pan Grzegorz Kopacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie
 • Pani Sylwia Dęga-Frątczak – Wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji w Sieradzu
 • Pani Dagmara Sobczak-Janczewska – Przewodnicząca Rady Rodziców odczytała list od Wójta Gminy Sieradz Jarosława Kaźmierczaka oraz Rady Rodziców PZS w Warcie

Do Dyrektora napłynęły liczne listy gratulacyjne i życzenia m.in. od:

 • insp. Jacka Kitlińskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Polsce
 • dr Michała Sopińskiego – Rektora – Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Warta
 • Dyrektorów Szkół, Placówek i Instytucji Oświatowych Powiatu Sieradzkiego

Kolejnym ogromnie wzruszającym i doniosłym punktem uroczystości było ślubowanie kadetów klas pierwszych o profilu mundurowo-policyjnym. Wychowawcy oddziałów Pan Krystian Gil i Pani Karolina Kolasa wprowadzili kadetów przed oczekującą w napięciu publiczność. Kadeci powtarzali słowa roty, ślubując na sztandar szkoły:

„Ja uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie, świadom podejmowanych obowiązków kadeta ślubuję: systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki. Z poczuciem odpowiedzialności osiągać jak najlepsze wyniki w przygotowaniu do dalszej pracy zawodowej dla dobra Ojczyzny i narodu”.

Po złożeniu ślubowania grupa ponad czterdziestu kadetów otrzymała pamiątkowe dyplomy potwierdzające nadanie stopnia MŁODSZEGO KADETA. Dyplomy wręczali zaproszeni goście, a towarzyszyła temu wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Warckiej Orkiestry Dętej.

Ostatnim punktem części oficjalnej był pokaz musztry paradnej oraz technik interwencji policyjnych w wykonaniu starszych roczników uczniów PZS w Warcie. Widzowie z zapartym tchem podziwiali umiejętności zdobyte w trakcie nauki w naszej szkole.

Podczas całej części oficjalnej w roli konferansjera wystąpił Redaktor Naszego Radia 104,7 FM w Sieradzu – Pan Bartłomiej Perski.

Po zakończeniu części oficjalnej gości zaproszono w mury szkoły, gdzie czekał poczęstunek i oczywiście tort urodzinowy. Organizatorzy przygotowali również kącik wspomnień, prezentując stare zdjęcia, dzienniki lekcyjne, kroniki szkolne.

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie naszej uroczystości. Nauczycielom, uczniom, rodzicom, a także:

 • Panu Mariuszowi Bądziorowi – Staroście Sieradzkiemu – Patronowi Honorowemu
 • Panu Krystianowi Kroguleckiemu – Burmistrzowi Warty – Patronowi Honorowemu
 • Panu Grzegorzowi Kopackiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Sponsorowi
 • Pani Magdalenie Ochęckiej – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie - Sponsorowi
 • Panu Wiktorowi Baranowskiemu – Dyrektorowi Warckiego Centrum Kultury – udostępnienie nagłośnienia
 • Panu Patrykowi Polowczykowi – Dyrektorowi ZGKiM w Warcie – przygotowanie trybun i stadionu, pomoc techniczna
 • Panu Markowi Olczykowi – Naczelnik OSP w Warcie – zabezpieczenie imprezy
 • Pani nadkom. Katarzyna Bronka – Komendant Komisariatu Policji w Warcie – zabezpieczenie imprezy
 • Panu Jackowi Mikołajczykowi – Stowarzyszenie Motocyklistów „Sieradzanie” – uświetnienie uroczystości
 • Warcka Orkiestra Dęta – uświetnienie uroczystości
 • Foto Video Studio Anna Majewska – dokumentacja fotograficzna
 • Mateusz Skałecki Fotografia – absolwent, dokumentacja fotograficzna
 • Kwiaciarnia „Joanna” Charłupia Mała – dekoracja okolicznościowa
 • Panu Bartłomiejowi Perskiemu – Nasze Radio – konferansjerka
 • Panu Marcinowi Majewskiemu – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatu Sieradzkiego – wypożyczenie sprzętu i wsparcie organizacyjne