Po wakacyjnej przerwie w dniu 4 września br. rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny i katechetyczny. Podczas oficjalnego apelu obecni byli szanowni goście: Tomasz Baliński - Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Agata Janiak - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie. Dyrektor Maciej Gałka przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił efekty prac remontowych zrealizowanych w trakcie wakacji. Dyrektor podziękował wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom i absolwentom za ogromny wkład pracy, aby szkoła wyładniała na swój Jubileusz 60-lecia. Pan Dyrektor przedstawił także nowych członków Grona Pedagogicznego:

Martyna Kulawiak - język angielski, Izabela Jabłońska-Gałaj - chemia, Nina Michalak-Orszulak - język niemiecki, Judyta Garnowska-Flanek - zajęcia rewalidacyjne, Krystian Gil - wychowanie fizyczne, Sebastian Bożek - informatyka, o. Demetriusz Kmieć - religia. Życzenia sukcesów w nauce w imieniu organu prowadzącego szkołę złożył uczniom Pan Tomasz Baliński.