4 września (poniedziałek)

godz. 8:30 - msza w klasztorze oo. Bernardynów w Warcie,

godz. 10:00 - apel w szkole i spotkanie z wychowawcami klas.