W dniu 15 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca w ramach pilotażowego wdrożenia modelu funkcjonowania SCWEW w Sieradzu. Przez dwa lata nasza szkoła oraz 5 innych placówek oświatowych z powiatu sieradzkiego objętych było programem wsparcia modelu inkluzji w edukacji. Udział w przedsięwzięciu umożliwił poszerzenie wiedzy kadry pedagogicznej w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki odbywającym się szkoleniom, zajęciom modelowym i konsultacjom z ekspertami. Dzięki temu nasza szkoła stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi SCWEW oraz dyrektorom i nauczycielom z placówek objętych programem za dwa lata wzajemnych, cennych i pozytywnych doświadczeń.