Powiatowy Zespół Szkół w Warcie to szkoła z ponad 50 letnią tradycją. W gronie absolwentów znajdują się lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, księża i wojskowi. Szkoła dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wspiera każdego z uczniów w procesie dydaktycznym.
Bazę szkoły stanowi budynek główny, w którym oprócz izb lekcyjnych są:  pracownia komputerowa, biblioteka, siłownia i sala gimnastyczna.

Szkoła jest dla uczniów  miejscem wsparcia i pomocy. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach projektów unijnych, co pozwala na poszerzenie wiedzy i uzupełnienie ewentualnych braków. Oprócz realizacji zadań w obszarze kształcenia i wychowania, pełnimy w dużej mierze funkcję opiekuńczą. Młodzież naszej szkoły może rozwiać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują: Koło polonistyczne, Koło języka niemieckiego, Koło języka angielskiego, Koło biologiczne,  i inne rozwijające zainteresowania uczniów. Organizujemy wycieczki o charakterze programowym, turystyczno – krajoznawcze oraz rajdy piesze.

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W naszej szkole każdy uczeń ma szansę na swój własny sukces edukacyjny. Szczególną troską otaczamy ucznia mającego kłopoty w nauce poprzez : 

  • indywidualizowanie nauczania
  • udział uczniów w programach profilaktycznych i psychokorekcyjnych,
  • organizację zajęć wyrównawczych
  • życzliwość i pomoc dla każdego ucznia. 

Prowadzimy międzyoddziałową naukę języków obcych, która umożliwia naukę wybranych języków obcych bez względu na profil klasy. 
Obowiązujący w szkole system oceniania, jest obiektywny i sprzyja motywowaniu do nauki. Profesjonalizm naszych nauczycieli, ich nowatorstwo i życzliwość sprawiają, że uczniowie rozwijają sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania, przygotowując się twórczo do dalszego doskonalenia i kształcenia.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując różnorodne imprezy szkolne: seanse filmowe, przedstawienia kabaretowe, audycje radiowęzłowe itp..
 
Prowadzimy cykliczne zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, zajęcia antystresowe, liczne pogadanki na temat zagrożeń dzisiejszego świata. Nauczyciele służ radą i pomocą zarówno uczniom jak i rodzicom.
 
Tradycją szkoły jest organizowanie Dni Otwartych Szkoły, tworzenie filmów o tematyce związanej z działaniami szkoły (w rolach głównych występują nasi uczniowie).

W szkole panuje ciepła i serdeczna atmosfera, co podkreślają obecni uczniowie jaki i nasi absolwenci. Zachęcamy do rozmów z naszymi absolwentami – oni z pewnością bardzo miło i ciepło wspominają naszą szkołę. W naszej pracy stawiamy na  wzajemny szacunek i dobre kontakty uczeń – nauczyciel.