"Żeby być nauczycielem przez duże N, trzeba właściwie podzielić proporcje serca i mądrości w przekazywaniu wiedzy". Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy 3A. Organ prowadzący reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, natomiast Radę Rodziców - Przewodnicząca Elżbieta Skąpska. Uczniowie złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły oraz zaprezentowali skecze ukazujące realia szkolnej rzeczywistości w trakcie zdalnego nauczania. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli nauczycielom certyfikaty potwierdzające wygraną w rozmaitych kategoriach w ramach ogłoszonego plebiscytu. Dyrektor Dominik Strumiński podziękował nauczycielom za wkład włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz wręczył swoje nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

W dniu 11.10.2021 r. po raz drugi w tym roku szkolnym kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego brali udział w zajęciach praktycznych na terenie jednostki wojskowej w Sieradzu. Tym razem ćwiczenia obejmowały kamuflaż i taktykę na polu walki. Zajęcia dotyczyły także strzelania na symulatorze "Śnieżnik" oraz elementy musztry.

W dniu 8 października 2021 r. delegacja Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie przekazała dary dla zwierząt ze schroniska w Czartkach, zebrane wśród uczniów i grona pedagogicznego. Dodatkowo mieliśmy okazję poznać podopiecznych schroniska i wyprowadzić psiaki na spacer.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie Dominik Strumiński podpisał umowę z firmą Defero Sp. z o.o. na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W zawarciu umowy uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sieradzu, jako organu prowadzącego naszą placówkę. Tym samym już niebawem rozpoczną się prace remontowe związane z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej, czy montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Planowane prace nie będą kolidować z realizacją zajęć dydaktycznych. Potrwają do grudnia 2022 roku. Inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja". Koszt termomodernizacji opiewa na kwotę 4 893 528, 31 zł. z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 4 371 911 złotych.