RODO

W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

Co się zmienia? RODO wymaga od nas podania dodatkowych informacji o tym, jakie dane zbieramy na Twój temat, w jaki sposób je zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta, tel. 43 8294 121, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 43 8294 121

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 43 8294 121

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO):

1. celem przetwarzania danych jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego;

2. podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

3) podanie danych jest wymogiem ustawowym;

4) odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;

5) dane będą przechowywane przez okres edukacji/zatrudnienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany;

7) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).