Szkolny zestaw podręczników Liceum Ogólnokształcącego w Warcie

KLASA  I

J. polski - „Sztuka wyrazu” – część 1 i 2, wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

J.angielski – FOCUS 2 A2+/B1  Second Edition Student’s Book  (nowe wydanie podręcznika, wydawnictwo Pearson) oraz książka ćwiczeń Workbook do tego podręcznika

J. niemiecki – Welttour Deutsch 1 Podręcznik, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Wydawnictwo Nowa Era 

Welttour Deutsch 1 Zeszyt Ćwiczeń, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Wydawnictwo Nowa Era 

Matematyka - „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników” – zakres podstawowy, klasa 1, dla absolwentów szkoły podstawowej, wydaw. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Chemia - „To jest chemia 1” – chemia ogólna i nieograniczona, zakres podstawowy, podręcznik ze zbiorem zadań, autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 Fizyka - „Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum” – zakres podstawowy, seria: Odkryć fizykę 1, wydaw. Nowa Era, autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa 

Geografia - „Oblicza geografii 1” – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – wydaw. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski (dla profilu mundurowo-policyjnego, pedagogiczno-dziennikarskiego)

 „Oblicza geografii 1” – Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony – wydaw. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Król (dla profilu turystyczno-sportowego)

 Historia - „Ślady czasu. Historia 1 – starożytność i średniowiecze” – podręcznik do historii zakres podstawowy i rozszerzony, wydaw. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, autorzy: Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski 

Biologia - „Biologia na czasie 1” – wydaw. Nowa Era, autorzy Anna Helmin, Jolanta Haleczek

 Informatyka - „Informatyka na czasie 1” – zakres podstawowy, wydaw. Nowa Era, autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekieta, Zbigniew Talaga, Janusz Wierzbicki

 Wiedza o społeczeństwie - „W centrum uwagi” – podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, zakres podstawowy, wydaw. Nowa Era, autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

 Edukacja dla bezpieczeństwa – „Żyję i działam BEZPIECZNIE”  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era  + zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika

 

KLASA II

Język polski - (nie sprzedajemy jeszcze 2 części podręcznika z klasy I)
"Ponad słowami" klasa 2, część 1 – romantyzm
"Ponad słowami" klasa 2, część 2 – pozytywizm
wydawnictwo NOWA ERA, autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Podstawy Przedsiębiorczości -  "Krok w przedsiębiorczość" wydawnictwo NOWA ERA (tylko podręcznik), autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Geografia -  nie sprzedajemy podręcznika części I
„Oblicza geografii 2” Autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh, zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era,

Biologia - „Biologia na czasie” 2 – zakres podstawowy
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Wyd. Nowa Era

Język angielski -  FOCUS 3 B1/B1+  Second Edition Student’s Book  (nowe wydanie podręcznika, wydawnictwo Pearson) oraz książka ćwiczeń Workbook do tego podręcznika

Historia -  „Ślady czasu 2” zakres podstawowy i rozszerzony; wyd. GWO.

Wiedza o społeczeństwie - „W centrum uwagi 2” zakres podstawowy; Autorzy: Arkadiusz Janicki , Lucyna Czechowska; wyd. Nowa Era.

Język niemiecki - „Welttour Deutsch 2”, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Sylwia Mróz-Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Wydawnictwo Nowa Era 

Matematyka - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„Matematyka” Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2
Dla absolwentów szkoły podstawowej
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta  Kurczab, Elżbieta Świda, wydawnictwo: Oficyna: Krzysztof Pazdro

Fizyka - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„Odkryć fizykę 2” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era

Chemia - (nie sprzedajemy jeszcze podręcznika z klasy I)
„To jest chemia 2”. Podręcznik do liceum i technikum, wydawnictwo Nowa Era

  

KLASA III AG

Język polski

Nie sprzedajemy podręcznika z klasy II

„Ponad słowami” klasa III, Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, wyd. Nowa Era, szkoła ponadgimnazjalna

Język angielski

Longman Repetytorium Maturalne podręcznik, język angielski, poziom podstawowy. Wydawnictwo PEARSON, autorzy M.Umińska, B.Hastings, D.Chandler

Język niemiecki

Nie sprzedajemy podręcznika z klasy II

„Welttour Deutsch 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

Matematyka

„Prosto do matury 3”,Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski, zakres podstawowy , wyd. Nowa Era

Geografia

Nie sprzedajemy podręcznika z klasy II

„Oblicza geografii 3”, Więckowski Marek, Malarz Roman, , Zakres rozszerzony, NOWA ERA, Nr dop. 501/3/2014

Historia
i społeczeństwo

Odkrywamy na nowo, A. Balicki, Wiek XIX ,Wiek XX, cz. 2, wyd. Operon.

ROZSZERZONY PODRĘCZNIK DO WOSU

„Wiedza o społeczeństwie ,cz.2”; Jan Maleksa, Zbigniew Smutek, Beata Surmacz; wydawnictwo OPERON

KLASA III BP

J. polski – „Ponad słowami” klasa 3, część 1, wyd. Nowa Era, autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska

              - „Ponad słowami” klasa 3, część 2, wyd. Nowa Era, autorzy: Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska

            - „Ponad słowami” klasa 3 – Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur

 Matematyka – kontynuacja podręcznika z klasy II

„Matematyka” Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa III. Dla absolwentów szkoły podstawowej, autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 Fizyka – „Odkryć fizykę 3”. Podręcznik do fizyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa.

 Chemia – „To jest chemia 2”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoła ponadpodstawowa.

 J. niemiecki – kontynuacja podręcznika z klasy II

                    - „Welttour Deutsch 3” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era

 J. angielski – „Focus 4B2/B2+ Second Edition, wyd. Pearson, Student’s Book + Workbook

 Geografia – kontynuacja podręcznika z klasy II

 „Oblicza geografii 3”, autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, zakres rozszerzony

 Informatyka – „Informatyka na czasie 3”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

 Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi 3”, wyd. Nowa Era

 Historia – „Poznać przeszłość 3”, wyd. Nowa Era

 Biologia – „Biologia na czasie 3”, zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

 Podstawy przedsiębiorczości – kontynuacja podręcznika z klasy II