Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie to szkoła z ponad 55 letnią tradycją. W gronie absolwentów znajdują się lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele, księża i wojskowi. Szkoła dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która wspiera każdego z uczniów w procesie dydaktycznym. Aktualnie szkoła prowadzi nabór wśród absolwentów VIII klas szkół podstawowych. Nasze oddziały to liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa.

 

Liceum ogólnokształcące-Oddział Przygotowania Wojskowego:
Jeśli chcesz związać swą przyszłość ze służbą w Siłach Zbrojnych RP podejmij naukę w klasie pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł korzystać z preferencji przy przyjmowaniu do zawodowej służby wojskowej, w Obronie Terytorialnej, na wyższe uczelnie wojskowe oraz do rezerw osobowych MON. Przez cztery lata zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia w wybranym przez siebie kierunku. W OPW będziesz kształcił się według programu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej. „Szkolenie OPW” obejmuje: zajęcia z musztry, regulaminów, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki, łączności, terenoznawstwa i szereg innych zajęć, które odbywać się będą na terenie Jednostki Patronackiej szkoły – 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

 

 Liceum Ogólnokształcące- oddział przygotowania wojskowego.

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język obcy, wychowanie fizyczne, geografia.

Zajęcia praktyczne np.: z musztry, taktyki, logistyki, pomocy medycznej na polu walki, łączności, terenoznawstwa odbywać się będą na terenie Jednostki Patronackiej szkoły – 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA PEDAGOGICZNO-DZIENNIKARSKA

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, wos lub historia.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wos.

Dla osób o zainteresowaniach humanistycznych proponujemy klasę pedagogiczno – dziennikarską. Na zajęciach prowadzone są warsztaty dziennikarskie z redagowania tekstów.

Będziesz mógł poprowadzić audycję przez radiowęzeł, wydawać szkolną gazetkę, aktualizować stronę internetową szkoły, wykonywać zdjęcia i materiały video.

W ramach profilu odbywają  się również zajęcia z pedagogiki, a nasza młodzież włącza się w różne formy wolontariatu ze współpracującymi z nami placówkami, takimi jak: Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, Dom Opieki im. św. Franciszka przy klasztorze sióstr Bernardynek w Warcie czy oddział Fundacji Dr Clown.

Od ponad dwóch lat współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoim patronatem objął nas Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.

Dzięki temu mamy możliwość spotykania się z wykładowcami z wyższej uczelni oraz poznajemy specyfikę nauki na uniwersytecie podczas wykładów i warsztatów, w których uczestniczymy.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA

Języki obce: angielski, niemiecki.
Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia, biologia.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, biologia.

Kolejnym profilem licealnym jest klasa turystyczno – sportowa. Jeśli podróże są Twoją pasją, chcesz w przyszłości pracować w branży hotelarskiej lub założyć własny pensjonat bądź gospodarstwo agroturystyczne – wybierz ten profil!

Kierunek przygotuje Cię również do studiów na Akademii Wychowania Fizycznego.

W ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego uczniowie korzystają z różnych form aktywności fizycznej, takich jak: gry zespołowe, siłownia, fitness oraz basen.

Organizujemy liczne wycieczki turystyczno – krajoznawcze, a dla osób chętnych zostaną zorganizowane zajęcia na basenie oraz nauka jazdy konnej.

 

Technikum:

Technik informatyk – zdobędziesz fachową i wszechstronną wiedzę z informatyki, zapoznasz się z tworzeniem stron www, programowaniem, zarządzaniem sieciami komputerowymi oraz administrowaniem bazami danych.
Technik ekonomista – zyskasz wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, odprowadzania podatków, spraw księgowych, prowadzenia polityki kadrowej, a także sprzedaży towarów i usług.
Technik turystyki wiejskiej - to zawód, który wpisuje się w bogate walory turystyczne naszego regionu. Położenie Gminy Warta nieopodal zbiornika Jeziorsko stwarza dogodne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej. Proponowany zawód przygotuje Cię do organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego, agroturystycznego lub do podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach. W naszej szkole zdobędziesz wiedzę
z zakresu analizy i strategii biznesowej w branży turystyki wiejskiej.

 

Technik ekonomista:

Przedmioty rozszerzone: matematyka i język obcy.
Języki obce: język angielski, niemiecki.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: matematyka, język obcy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym półroczu klasy trzeciej.
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym półroczu klasy piątej.

Technik informatyk.
Przedmioty rozszerzone: matematyka i język obcy.
Języki obce: język angielski, niemiecki.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język angielski, matematyka, informatyka.
Nauka umożliwia zdobycie tytułu technika informatyka, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik turystyki wiejskiej.
Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia i język obcy.
Języki obce: język angielski, niemiecki.
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język obcy, biologia, geografia.
Nauka umożliwia zdobycie: zdobycie tytułu technika turystyki wiejskiej,uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

 • HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznych na obszarach wiejskich.
 • HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Szkoła Branżowa I Stopnia - oddział wielozawodowy.
Języki obce: do wyboru język angielski, niemiecki
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, język obcy.
Najczęściej kształcimy w zawodach:

 • cukiernik,
 • elektryk,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • murarz-tynkarz.

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy lub w Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu. Szkoła pomoże Ci w znalezieniu praktyk u przedsiębiorców z terenu gmin: Warta, Błaszki, Goszczanów.