Opieka stomatologiczna

Wszyscy uczniowie mają prawo do bezpłatnej wizyty stomatologicznej poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną naszej szkoły prowadzi

   NZOZ Alfa spółki „TRES-MED”.

 Lekarze dentyści przyjmują w Sieradzu, przy ul. Rycerskiej 2.

Rejestracja pod nr 43 827 17 86

 

 

 1. Podmiotem zapewniającym opiekę stomatologiczną dla uczniów ZSP w Warcie jest:
  „TRES-MED” Sp. z o.o. prowadząca NZOZ „ALFA”, z siedzibą w Sieradzu przy
  ul. Krakowskie Przedmieście 10.
 2. Usługi stomatologiczne wykonywane są w budynku przy ul. Rycerskiej 2 w Sieradzu.
 3. NZOZ ALFA świadczy dla uczniów:
  1. usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia (przyjęcia poza kolejnością) – obejmują większość świadczeń związanych z leczeniem zębów, bez ortodoncji i leczenia kanałowego
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – tj. wizyta „diagnostyczna”/ocena stanu uzębienia z fluorkowaniem w wieku 16 lat oraz wizyta diagnostyczna do ukończenia 19 roku życia.
 4. Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 i w sobotę od godz. 8.00 do godz. 14.00, jednak wszystkie wizyty prosimy umawiać wcześniej pod nr telefonu 43 827 17 86.