Ogłoszenie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie informuje, że nie planuje w 2020 r. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 roku


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie informuje, że nie planuje w 2019 r. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53).

Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 roku


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie informuje, że nie planuje w 2018 r. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579).

Załącznik: plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku.