Niezwykle podniosła uroczystość miała miejsce 16 listopada 2022 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie. Po raz pierwszy na warckim rynku ślubowanie złożyli kadeci klasy pierwszej o profilu mundurowo-policyjnym. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki uprzejmości władz miasta oraz wsparciu służb komunalnych i Warckiego Centrum Kultury. Swą obecnością zaszczycili nas: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński, Radny Powiatowy Daniel Joachimiak, Burmistrz Warty Krystian Krogulecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kopacki. Obecni byli reprezentanci służb mundurowych - Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Przewodniczący Zarządu NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego Krzysztof Balcer, Komendant Komisariatu Policji w Warcie kom. Katarzyna Bronka, Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu str. bryg. Radosław Jadwiszczak, Z-Ca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu mjr Krzysztof Tomaszewski. Ponadto splendoru uroczystości dodawała obecność Pani Małgorzaty Kamińskiej-Chruścickiej - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, Pana Huberta Kamoli - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Warcie, Pani Niny Michalak-Orszulak - Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie, Pani Elżbiety Słowińskiej - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, Pani Edyty Leszczyńskiej - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie, Pana Wiktora Baranowskiego - Dyrektora Warckiego Centrum Kultury, Pana Patryka Polowczyka - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, Pana Rafała Cierplikowskiego - instruktora technik samoobrony i strzelectwa. Warcki rynek pomieścił także licznie zebranych rodziców i gości zaproszonych przez uczniów.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt odbyła sie najważniejsza część ceremonii. Kadeci złożyli przysięgę na sztandar szkoły, powtarzając słowa roty ślubowania. W trakcie uroczystości doszło do jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o objęciu programem Klas Certyfikowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Dokument podpisali: p.o. Dyrektor PZS w Warcie Maciej Gałka, Wicestarosta Sieradzki Kazimiera Gotkowicz oraz reprezentujący SWWS - mjr Mariusz Kuryłowicz - Dyrektor Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej. Dzięki zawarciu umowy kadeci klas mundurowo-policyjnych w PZS w Warcie dodatkowo poznają arkana pracy w Służbie Więziennej.

Gratulacje kadetom złożyli Starosta Mariusz Bądzior oraz Burmistrz Krystian Krogulecki. Uroczystość zakończył pokaz technik samoobrony w wykonaniu słuchaczy Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedziba w Sieradzu. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu podinsp. Sławomirowi Olczykowi - Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji za okazane wsparcie i pomoc w organizacji wszelkich inicjatyw dla uczniów profilu mundurowego w naszej szkole.