Dziesięć uczennic klasy IV o profilu mundurowo-policyjnym Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie w dniach 8 – 10 listopada br. brało udział w trzydniowym szkoleniu w Kampusie Mundurowym w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

- Możliwość uczestnictwa w obozie szkoleniowym to efekt porozumienia zawartego przez szkołę z Uczelnią Służby Więziennej – wyjaśnia p.o. Dyrektor PZS w Warcie – Maciej Gałka.

 Dzięki niemu klasy mundurowo-policyjne w Powiatowy Zespół Szkół w Warcie zostały przyjęte do programu Klas Certyfikowanych w zakresie edukacji penitencjarnej.  Udział w projekcie umożliwia kadetom warckiego liceum zdobywanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz zapoznawanie uczniów z procesem szkolenia funkcjonariuszy, a także promowanie Służby Więziennej i wspieranie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy w zakładach karnych. Uczennicom w trakcie wyjazdu towarzyszył nauczyciel edukacji policyjnej - Pan Krzysztof Marciniak.

Podczas pobytu w Kampusie Mundurowym była okazja do zwiedzenia zakamarków zabytkowego Zakładu Karnego przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. Kadetki obejrzały historyczne już cele więzienne i inne niedostępne na co dzień czeluści budynku. Następnie mogły swoje wrażenia porównać z nowoczesnym zagospodarowaniem sal w części szkoleniowej SWWS. Uczennice PZS w Warcie m.in.  ćwiczyły tężyznę fizyczną i techniki obezwładniania więźniów oraz poznawały arkana pracy z osadzonymi. Kadetki klasy mundurowo-policyjnej wróciły z bagażem nowych doświadczeń i praktycznych umiejętności.