„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach,

 pożyczamy ją od naszych dzieci”.

Antoine de Saint-Exupery

W dniu 15 września 2022 roku miała miejsce ważna uroczystość w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie. Dokonano otwarcia wyremontowanej i doposażonej sali lekcyjnej - EKOPRACOWNI. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całość przedsięwzięcia opiewała na 50 tys. złotych, z czego kwota dotacji wynosiła 45 tys. złotych. Dotacja pozwoliła na zakup profesjonalnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nauki biologii, chemii i geografii. Na uroczystość przybyli reprezentanci organu prowadzącego szkołę: Starosta Sieradzki - Mariusz Bądzior, Wicestarosta Sieradzki - Kazimiera Gotkowicz, Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński, Naczelnik Wydziału Oświaty - Józef Jura oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - Cezariusz Mostowski. Obecna była również inicjatorka utworzenia ekopracowni, była nauczycielka języka niemieckiego w PZS w Warcie, a obecnie Dyrektor Gminnego Żłobka w Warcie - Nina Michalak-Orszulak. Pan Maciej Gałka - p.o. Dyrektor PZS w Warcie przywitał wszystkich gości i uczniów oraz podkreślił, że nowa pracownia idealnie wpisuje się w aktualne tematy ekologiczne poruszane w naszym kraju, tj.: zanieczyszczenie rzek, dostęp do odnawialnych źródeł energii. Następnie poświęcenia sali dokonał katecheta o. Marcin Juliusz Chłanda. Głos zabrali także zaproszeni goście, życząc młodzieży, aby w nowych warunkach mogła rozwijać wiedzę i pogłębiać zainteresowania ekologią.