Tradycją naszej szkoły jest kultywowanie pamięci o bohaterach poległych na ołtarzu Ojczyzny oraz kształcenie w duchu patriotyzmu. Nie dziwi zatem, że uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego uświetnili w dniu 4 września 2022r. obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, wystawiając wartę honorową przy pomniku na cmentarzu w Glinnie. W ten sposób kadeci włączyli się w gminne obchody, upamiętniając poległych w walkach o niepodległość naszego narodu. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Dominik Strumiński i Radosław Król.