Tuż przed końcem roku kalendarzowego, dn. 30 grudnia 2021 roku gościliśmy w progach naszej szkoły Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Waldemara Flajszera. Kurator z zaciekawieniem przyglądał się wyposażeniu otrzymanemu w ramach prowadzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Po szkole oprowadził go dyrektor Dominik Strumiński. Pan Kurator zapoznał się z planowanymi na rok 2022 pracami termomodernizacyjnymi budynku szkoły. Z dużym zainteresowaniem poznał profile kształcenia w liceum i szkole branżowej. Na koniec Kurator złożył życzenia wszelkiej pomyślności dla grona pedagogicznego oraz dalszego rozwoju placówki.