Jak co miesiąc kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 listopada br. mieli dzisiaj okazję odbyć zajęcia praktyczne w sieradzkiej jednostce wojskowej. Tym razem tematyka zajęć obejmowała musztrę, znaczenie sygnałów alarmowych oraz ochronę przed skażeniami. Uczniowie ćwiczyli techniki kamuflażu osobistego i całego oddziału. Odbyło się także szkolenie strzeleckie na symulatorze typu Śnieżnik.