"Naród, który traci pamięć przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium" - tak mówił Józef Piłsudski. Uczniowie naszej szkoły kultywują pamięć o dzielnych przodkach, bohaterach walczących i poległych na ołtarzu Ojczyzny. Prezentujemy  podsumowanie obchodów Święta Niepodległości, w których brali udział  uczniowie i nauczyciele PZS w Warcie.  Reprezentacja szkoły uczestniczyła w uroczystościach gminnych w Warcie i powiatowych w Sieradzu. Obecny był poczet sztandarowy, delegacje złożyły kwiaty, kadeci włączyli się w służbę liturgiczną podczas mszy w intencji Ojczyzny i narodu oraz wystawili wartę honorową przy pomniku kpt.pil. Stanisława Skarżyńskiego. (zdjęcia - portal "Sieradz to my").

Dzień wcześniej uczniowie przygotowali program artystyczny o Niepodległej i przedstawili go na forum szkoły.