Owocem współpracy między Powiatowym Zespołem Szkół w Warcie a Ośrodkiem Szkolenia Policji w Sieradzu były dwudniowe zajęcia teoretyczno-praktyczne dla uczniów klasy III A. W dniach 28 i 29 października br. kadeci z profilu mundurowo-policyjnego poznali arkana ceremoniału mundurowego, technik obezwładniania i transportu agresywnych aresztantów czy praktycznych aspektów i specyfiki pracy w policji. Uczniowie wysłuchali również prelekcji Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu podinsp. Sławomira Olczyka dotyczącej substancji psychoaktywnych, materiałów wybuchowych i szkoleń prewencyjnych.

Drugi dzień upłynął na szkoleniu strzeleckim. Klasa 3 A wyjechała do Okręglicy, by tam pod czujnym okiem instruktorów z Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu - Pana Rafała Cierplikowskiego i Pana Rafała Wietrzyńskiego doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Kadeci poznali zasady korzystania z broni palnej oraz ćwiczyli oddawanie strzałów do tarczy z broni P-99, P-84 i Glock-17, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Grupa uczniów z profilu dziennikarsko-pedagogicznego szlifowała swoje umiejętności przy użyciu broni pneumatycznej. Opiekę nad młodzieżą sprawowali z ramienia szkoły- nauczyciel edukacji policyjnej Pan Krzysztof Marciniak oraz wychowawca klasy 3 A Pani Ewelina Kaler, którą również spróbowała swojej celności na strzelnicy. Przy tej okazji pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować Panu podinsp. Sławomirowi Olczykowi, Kierownikowi Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu za umożliwienie przeszkolenia naszych kadetów.