Dnia 25.10.2021 grupa uczniów naszej szkoły po raz pierwszy w nowym roku szkolnym uczestniczyła w wykładach na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. To powrót do współpracy między uniwersytetem a naszą szkołą w ramach patronatu, jakim uczelnia od kilku lat obejmuje klasy pedagogiczno-dziennikarskie. Uczniom towarzyszyli poloniści - Ewelina Kaler i Maciej Gałka. Młodzież wysłuchała wykładu prof. dr hab. Michała Jarneckiego na temat korzyści z podróżowania. Prelegent prezentował powody, dla których ludzie podejmują podróże. Swój wykład opatrzył licznymi fotografiami i anegdotami z własnych wyjazdów. Następnie prof. dr hab. Kornelia Ćwiklak przedstawiła wykład na temat mitów antycznych. Była to wspaniała okazja do przypomnienia wiadomości o mitologii. Pobyt w Kaliszu zakończył się seansem filmowym w kinie.