W dniu 26 października 2021 miało miejsce doniosłe wydarzenie w życiu Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie. Dwudziestu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyło ślubowanie. Ze względu na pandemię i zawieszenie zajęć stacjonarnych w ubiegłym roku szkolnym, ceremonia ta odbyła się z rocznym opóźnieniem, ale tradycyjnie miała podniosły charakter. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili dostojni goście. Starostwo Powiatowe w Sieradzu reprezentował Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego - Tomasz Baliński oraz radny powiatowy, a zarazem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu - Daniel Joachimiak. Obecny był Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu - Cezariusz Mostowski. W imieniu Burmistrza Warty na uroczystość przybyła Sekretarz Gminy Warta - Barbara Melka. Pojawili się również reprezentanci służb mundurowych współpracujących ze szkołą z 15 SBWD i Zakładu Karnego w Sieradzu. Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentował Naczelnik Wydziału Doboru - mł. insp. Rafał Mrozowski, zaś Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu - Komendant Komisariatu Policji w Warcie - kom. Katarzyna Bronka. Przybyli także przedstawiciele Związku Łowieckiego w Sieradzu. Zaszczycili nas również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta Warty: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcie - Hubert Kamola, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - Elżbieta Słowińska, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie - Anna Cieślak, Dyrektor Żłobka Gminnego w Warcie - Nina Michalak-Orszulak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie - Agnieszka Bartosik.

Kadetów na salę wprowadził wychowawca Pan Radosław Król. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie złożyli rotę ślubowania na sztandar szkoły. Dyrektor PZS w Warcie Dominik Strumiński przedstawił założenia ministerialnego programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego i podziękował za wsparcie przy realizacji zajęć praktycznych na terenie sieradzkiej jednostki wojskowej. Gratulacje i życzenia kadetom złożyli Pan Tomasz Baliński i Pan Cezariusz Mostowski. Uroczystość zwieńczył program słowno-muzyczny, upamiętniający mieszkańców naszego miasta walczących o odzyskanie niepodległości w 1918 roku.