W dniu 11.10.2021 r. po raz drugi w tym roku szkolnym kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego brali udział w zajęciach praktycznych na terenie jednostki wojskowej w Sieradzu. Tym razem ćwiczenia obejmowały kamuflaż i taktykę na polu walki. Zajęcia dotyczyły także strzelania na symulatorze "Śnieżnik" oraz elementy musztry.