Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie Dominik Strumiński podpisał umowę z firmą Defero Sp. z o.o. na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły. W zawarciu umowy uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sieradzu, jako organu prowadzącego naszą placówkę. Tym samym już niebawem rozpoczną się prace remontowe związane z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej, czy montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Planowane prace nie będą kolidować z realizacją zajęć dydaktycznych. Potrwają do grudnia 2022 roku. Inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja". Koszt termomodernizacji opiewa na kwotę 4 893 528, 31 zł. z czego dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 4 371 911 złotych.