W dniu 30 marca grupa uczniów PZS w Warcie wzięła udział w wykładach na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Prelekcje wygłaszał dr Bohdan Głębocki na tematy: Jak nie zabić czytelnika śmiechem, czyli wprowadzenie do researchu autorskiego?; Społeczność, której już nie ma. Żydzi w międzywojennej Polsce. Opiekunami grupy byli nauczyciele Ewelina Kaler i Radosław Król. Tradycyjnie pobyt zakończył się seansem w kinie.