LLP COMENIUS 2013 - 2015

W latach 2013 – 2015 nasza szkoła uczestniczy w projekcie LLP Comenius pt. Ecological footprints for Citizenship and Sustainability. W realizacji projektu współpracujemy z następującymi szkołami:

 • 1st Geniko Likio Of Ampelokipi Thessaloniki - Grecja
 • Liceo Scientifico Statale G. Keplero – Roma – Włochy
 • Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg – Niemcy
 • Institut Paul Ricoeur – Francja

 

W projekcie skupiamy się na badaniu naszego śladu węglowego. Dzięki temu dowiemy się w jakim stopniu zanieczyszczamy środowisko oraz poznamy sposoby jego ochrony. Ponadto nasze wyniki będziemy mogli porównać z naszymi zagranicznymi partnerami.

Oprócz zadań, które wykonujemy w naszej szkole, uczniowie biorą udział w wyjazdach do krajów partnerskich.

 

Od 18 do 23 listopada 2013r. uczestniczyliśmy w wizycie w Salonikach w Grecji. Oto relacja z wyjazdu.

 Produkty dotyczące naszych zwyczajów związanych z naszymi czynnościami porannymi:

 • Prezentacja - nasze zwyczaje a emisja CO2 - Klik
 • Słownictwo z zakresu - Klik
 • Prezentacja dotycząca efektu cieplarnianego - Klik
 • Prezentacja - Rolnictwo w Warcie, tworzenie pryzmy kompostowej - Klik
 • Film:

 

W dniach od 9 do 16 marca 2014r. odwiedziliśmy partnerów z Louvres, Francja.  Oto relacja z wyjazdu.

Produkty przedstawione we Francji dotyczące transportu:

 • Prezentacja - wyniki ankiety dotyczące naszych zwyczajów transportowych oraz nasz ślad węglowy - Klik
 • Słownictwo z zakresu transportu - Klik
 • Prezentacja - wpływ transportu na efekt cieplarniany - Klik
 • Film:

 

W dniach 18 - 25 października 2014 roku Dziewiętnastu uczniów i dwunastu opiekunów z Włoch, Grecji, Francji i Niemiec zagościło w murach ZSP w Warcie. Oto relacja z wizyty.

 

Produkty przedstawione podczas spotkania w Polsce dotyczące rolnictwa:

 • Prezentacja - wyniki ankiety dotyczące naszych zwyczajów żywieniowych oraz nasz ślad węglowy - Klik
 • Zbiornik Jeziorsko i rzeka Warta - Klik
 • Prezentacja - spalanie traw jako forma uprawy - Klik
 • Natura 2000 - Klik
 • Nasz szkolny ogródek - Klik
 • Film:  Klik

 W dniach 6-14 grudnia b.r. 6-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w kolejnym wyjeździe zagranicznym w ramach programu Comenius. Tym razem celem były Niemcy, a konkretnie miejscowość Leonberg, położona 15 kilometrów od Stuttgartu, stolicy landu Badenii-Wirtembergii. Oto relacja z wizyty.

 •  Prezentacja - wyniki ankiety dotyczące naszych zwyczajów consumpcyjnych oraz nasz ślad węglowy - Klik
 • Prezentacja - odpowiedzialna konsumpcja - Klik
 • Film: Klik

 

W dniach między 14 marca 2015 a 21 marca 2015r. odbył się ostatni wyjazd w ramach projektu LLP Comenius Ecological Footprint for Citizenship and Sustainability. W wyjeździe do Rzymu uczestniczyło czworo uczniów (Monika Juszczak, Oskar Łużyński, Szymon Ibosz i Artur Banaś) oraz czworo nauczycieli (Grzegorz Nawrot, Małgorzata Klimczak-Alejziak, Anna Madaj i Krzysztof Marciniak).

 

 •  Prezentacja - wyniki ankiety ewaluacyjnej - Klik
 • Prezentacja - recykling - Klik
 • Prezentacja - jak dbamy o środowisko w naszej szkole - Klik
 • Film: Klik

 

W dniu 26 czerwca 2015r. p. Grzegorz Nawrot podsumował pracę w projekcie. Oto prezentacja: Klik

 

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie